• 46 đường số 15, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Chỉ nhựa Hàn Quốc - Khách sạn Kim Hòa

 

 

0932.159.992